Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy Olsztyn III, wydał postanowienie o odrzuceniu wniosku o referendum w Kętrzynie z powodu niewystarczającej ilości podpisów na kartach poparcia. Inicjatorzy referendum prawidłowo argumentowali, że zebranie wymaganej ilości podpisów było niemożliwe, ze względu na ograniczenia związane z koronawirusem. To również oni, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, już na początku marca wprowadzili specjalne środki ostrożności przy zbieraniu podpisów, a po kilku dniach przerwali aktywne zbieranie podpisów.

Przyjęli zasadę, że zdrowie mieszkańców Kętrzyna jest dla nich najważniejsze.

Mimo tych przekonywujących argumentów Komisarz Wyborczy w Olsztynie III nie dysponował w tym przypadku swobodą oceny, jako iż brak spełnienia ustawowego wymagania, o którym mowa wyżej stanowi bezwzględną przesłankę do odrzucenia wniosku.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy na niniejsze postanowienie Inicjatorowi Referendum służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Pełny tekst postanowienia >tutaj<POSTANOWIENIE NR 32/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE III

Źródło: Referendum Kętrzyn >>@referendum.ketrzyn<<

 

Czy Inicjatorzy Referendum zaskarżą postanowienie komisarza do sądu?

 Jest to prawdopodobne, ponieważ składając wniosek do komisarza wyborczego zdawali sobie sprawę z tego, że komisarz wyborczy zgodnie z przepisami ustawy musi wniosek odrzucić. Ta droga jest jednak niezbędna do przedstawienia argumentów przed sądem administracyjnym. Mieszkańcy zbierający podpisy są przekonani, że gdyby nie ograniczenia związane z koronawirusem zebraliby około 3,5 tysiąca podpisów.

W wyczerpującym uzasadnieniu natrafiliśmy na przywołanie odpowiedzi z pism burmistrza Kętrzyna, który co innego pisał do Inicjatorów Referendum, a co innego pisał do Komisarza Wyborczego. Napiszemy o tym w oddzielnym tekście po zapoznaniu się z tymi sprzecznymi odpowiedziami burmistrza. 

 

 

 

Spis treści