Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Mieszkanka Kętrzyna złożyła petycję do burmistrza Niedziółki i Rady Miejskiej w Kętrzynie, w sprawie zawyżonych opłat za odpady komunalne.

Petycja 

o zmniejszenie ceny odpadów

Pan Burmistrz i radni zostaliście wybrani przez mieszkańców Kętrzyna. Należy się nam szacunek i uczciwie traktowanie, nas wyborców, a nie narzucanie nam nieuczciwie bardzo wygórowanej podwyżki za segregowane odpady.

Nieuczciwie wyliczono ilości odpadów 404 kg na 1 mieszkańca rocznie a uchwalona opłata 31,80 zł na osobę została dwukrotnie zawyżona. Zmniejszono ją na 28,20 zł ale nadal ta kwota jest zawyżona.

Dlaczego nie ustalono rzeczywistych ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców, w oparciu o prawdziwe dane?

W Kętrzynie zameldowanych jest 27 478 mieszkańców. Do wyliczeń wzięto 21 755 mieszkańców. Dlaczego nie ujęto 5 723 mieszkańców w obliczeniach ilości odpadów i kwot?

Urząd Miasta i osoby, które wyliczały koszty i ilości odpadów założyły błędnie i nieprawidłowo że każdy gromadzi 404 kg na osobę rocznie.

Średnia ilość odpadów w Polsce wynosi 315 kg rocznie, w miastach o wyższym poziomie dochodów, a w miastach o niższych dochodach 260 kg na osobę rocznie. 

Koszty gospodarowania odpadami zostały ustalone nieprawidłowo. Urząd Miasta założył, że cena przedsiębiorcy za tonę odpadów jest podana przez Spółkę „Komunalnik”, która odbiera odpady od mieszkańców.

Nie zrobiono nic, żeby zweryfikować cenę, sprawdzić i uczciwie wyliczyć ilości odpadów i kwot na 1 mieszkańca.

Radni uchwalając uchwały w sprawie stawek opłat, z powodu przyjęcia danych niezgodnych z rzeczywistością, uchwalili zawyżone opłaty za odbiór odpadów.

Mieszkańcy zostali obciążeni kosztami za wygórowane ilości odpadów, których nie wytwarzają w swoich gospodarstwach domowych.

Te podwyżki spowodowały, że warunki życia bardzo się pogorszyły dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa. Ludziom o niższych dochodach żyje się bardzo źle w Kętrzynie.

Radnym żyje się wspaniale, (…) wiele korzystnych spraw dla siebie a mieszkańcom fundują ogromny stres i podwyżki za odpady, nieuczciwie wyliczone.

Nie zgadzamy się płacić 28,20 zł za ilości odpadów których nie wytwarzamy w swoich gospodarstwach domowych.

Kwota 13,50 zł jest wystarczającą kwotą za segregowane odpady i tyle chcemy płacić, bo nie gromadzimy takich ilości odpadów jakie nam narzuciliście.

KBC

Petycję, złożoną przez mieszkankę Kętrzyna, panią Annę, podpisało 236 osób w imieniu swoim i członków swoich rodzin, łacznie 441 osób.

- Jestem zawsze po stronie mieszkańców

- powiedział Radny Sejmiku Wojewódzkiego Zbigniew Homza, który również podpisał petycję w sprawie zmniejszenia opłat za odpady komunalne.

Pani Annie, która wystapiła w obronie mieszkańców Kętrzyna, gratulujemy odwagi i pracowitości w zbieraniu podpisów.

PS

Tej petycji mieszkańcy nie znajdą na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kętrzyn. 

Niedziółka ukrywa ją przed mieszkańcami?

Czy dlatego, że nie umiał policzyć ceny odpadów?

Może ma wyrzuty sumienia, że niesłusznie pobierał pieniądze za odpady?

PPS

O zawyżonych opłatach za odpady komunalne pisalismy w tekstach:

Czy te opłaty to "wyłudzanie"?

Wniosek o obniżenie opłat za odpady komunalne.

Następna podwyżka za cudze śmieci?

Protest Stowarzyszenia Mieszkańców przeciwko podwyżkom opłat.

 

 

 

 

Spis treści