Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

List otwarty do członków rady nadzorczej (poprzedniej) kadencji 2017-2022 r.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniach 5, 6, 7, 8 i 9 września 2022 r., została wybrana nowa rada nadzorcza. Wybór nowej rady zaskarżył, po 4 dniach od odbycia Walnego Zgromadzenia, do Sądu Okręgowego w Olsztynie, członek spółdzielni N.N. - znajomy prezesa Książka, który ukrywa swoje nazwisko. 

Zarząd Spółdzielni po następnych 2 dniach, bez otrzymania pozwu z Sądu, zaskarżenie wyborów rady nadzorczej uznał i poparł działając we własnym interesie, ale wbrew woli członków Spółdzielni wyrażonym w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

Po następnych 5 dniach sędzia SO w Olsztynie (który znał powoda) wstrzymał uchwałę o wyborze rady nadzorczej, do chwili prawomocnego zakończenia postępowania.

Ten sam sędzia nie wysłał pozwu do Spółdzielni, co wytknął Sąd rozpatrujący zażalenie członków spółdzielni.

Przebieg sprawy został opisany w Biuletynie Członków Spółdzielni, z którym zapoznali się wszyscy mieszkańcy.

Wybory członków rady nadzorczej kadencji 2022 - 2025 są ważne, ale rada nie może działać, bo sędzia wydał tzw. „tymczasowe zabezpieczenie”.  

Sąd Rejonowy KRS w Olsztynie uznał, że rada kadencji 2017-2022 r. może działać. Ten wyrok jest błędny, ponieważ Sędzia oparł się na ustawie, która nie obowiązywała w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia („prawo nie może działać wstecz”).

Jako członkowie spółdzielni nie zaskarżyliśmy tego wyroku, ponieważ uważamy, że lepszy jest nadzór nad zarządem Spółdzielni obojętnie jakiej rady nadzorczej, niż całkowity brak nadzoru, do którego dążył Książek.

Od września 2022 r. działamy w celu wyjaśnienia nieprawidłowości i niegospodarności zarządu Spółdzielni. Skierowaliśmy do prokuratury trzy zgłoszenia.

W jednej ze spraw Sad w wydał wyrok uznając, że prezes Spółdzielni - Arkadiusz Książek ukrywał dokumenty przed członkami Spółdzielni.

Dzisiaj 10 marca 2023 r., otrzymaliśmy informację, że ponownie zbiera się nadzorcza kadencji 2017-2022 r.

(Tomasz Lenkowski, Tadeusz Ścibek, Ewa Dziekońska-Piłat, Lech Lisowski, Lucyna Michalczyk i Henryk Skórka).

Przesyłamy to pismo i zadajemy pytania:

1. Dlaczego informacje o posiedzeniach rady nadzorczej są utajniane?

2. Dlaczego członkowie starej rady nadzorczej unikają kontaktu z członkami spółdzielni?

3. Dlaczego rada działała i działa w interesie prezesa i księgowej zamiast działać w interesie członków spółdzielni?

Podczas swojej kadencji rada unikała rozmów z członkami spółdzielni. Wykonywała polecenia prezesa. Protokoły rady były lakoniczne. Nie ma w nich dyskusji i głosów sprzeciwu.

Z tych powodów podczas Częściowych Walnych Zgromadzeń członkowie rady zostali surowo ocenieni przez członków spółdzielni.

Postępowanie członków rady budzi teraz powszechny sprzeciw spółdzielców i doprowadziło do rozpoczęcia zbierania podpisów pod żądaniem niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, w celu odwołania członków zarządu Spółdzielni w związku z nieuzyskaniem absolutorium.

Jako członkowie rady nadzorczej jesteście odpowiedzialni przed członkami Spółdzielni.

Powinniście kontrolować i rozliczać prezesa, zamiast bezkrytycznie wykonywać jego polecenia.

To jest wasza odpowiedzialność, wynikająca z Prawa spółdzielczego, Statutu i Prawa karnego. Zaniechanie kontroli i nadzoru działań zarządu, które spowoduje straty Spółdzielni, powoduje również odpowiedzialność karną członków rady nadzorczej.

Dlatego wzywamy was do niezwłocznego wypełnienia obowiązków w tym:

- rozliczenia kosztów zakupu podzielników ciepła, ciepłomierzy i zaworów,

- wyjaśnienia przyczyn nieprawidłowego rozliczania ogrzewania i ciepłej wody,

- wyjaśnienia przyczyn braku protokółów zarządu od grudnia 2022 r., i protokółów rady nadzorczej do września 2022 r.,

- odwołania dwóch członków zarządu spółdzielni, którzy nie uzyskali absolutorium na Walnym Zgromadzeniu a członkowie spółdzielni głosowali nad ich odwołaniem.

Przypominamy, że 80 % spółdzielców głosowało przeciwko absolutorium dla Książka i Nahornej. Że członkowie spółdzielni głosowali za odwołaniem tych dwóch osób. 

Uważamy również, że jako członkowie Spółdzielni, którym zdecydowana większość spółdzielców zaufała, wybierając nas do rady nadzorczej podczas Walnego Zgromadzenia w 2022 r., powinniśmy mieć prawo do uczestniczenia w posiedzeniu rady nadzorczej, aby szczegółowo przedstawić przebieg sprawy w Sądzie Okręgowym i zapoznać was z tymi dokumentami, które ukrywa przed wami prezes (Książek) i (Nahorna) główna księgowa Spółdzielni.

Uważamy że to nieuczciwe w stosunku do członków spółdzielni, gdy w ciągu 11 dni września 2022 r., w tajemnicy przed 7 tysiącami członków spółdzielni, kilka osób wstrzymało działanie nowej rady nadzorczej.

Stanisław Kulas, Władysław Zarecki, Henryk Gienieczko

Członkowie Rady Nadzorczej wybrani na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2022 r.

 

 

 

 

Spis treści