Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Niechlujny projekt Niedziółki

Podczas XL Sesji Rada Miejska rozpatrywała m.in. projekt uchwały burmistrza Nidziółki w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej LII/282/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz trybu ich rozliczania i zasad kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

W trakcie dyskusji radny Zbigniew Nowak stwierdził, że projekt uchwały narusza przepisy ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [link TUTAJ] i wobec tego złożył wniosek o jej zdjęcie z porządku sesji oraz przygotowanie nowej uchwały, zgodnej z obowiązującą ustawą oraz zasadami techniki prawodawczej.

Radny prawidłowo uzasadniał , że uchwałę sprzeczną z obowiązującym prawem należy wyeliminować z obrotu prawnego i zastąpić ją nową uchwałą, zgodną nie tylko z ustawą o ochronie zabytków, ale i zasadami techniki prawodawczej. Radny, w swoim uzasadnieniu, podkreślił w szczególności, że art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami upoważnia radę do wydawania aktu prawa miejscowego regulującego zasady przyznawania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Natomiast ustawa nie upoważnia rady do regulowania sposobu rozliczania dotacji oraz realizacji zleconych zadań.

Radny w swoim uzasadnieniu podnosił też, że uchwała w swojej treści powtarza w wielu miejscach, słowo w słowo, zapisy ustawy, co jest kwalifikowane jako rażące naruszenie prawa, bowiem w uchwałach czy zarządzeniach nie wolno powtarzać przepisów ustaw oraz przepisów innych aktów normatywnych. Radny wyraźnie stwierdził, że jeżeli chodzi o rozliczanie dotacji to tu mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych.

KBC

Radni już raz poprawiali swoje błędy, uchwałą nr LXI/2014 z 23 stycznia 2014 roku

Jednak zrobili  to nieprawidłowo.

W dyskusji wypowiedziała się radczyni urzędu miasta: „To nie ja mam inicjatywę uchwałodawczą. Jeżeli trafi do mnie uchwała porządna, z wszystkimi zagadnieniami, to ja zaopiniuję ją pod względem formalno – prawnym.”

Sprawdziliśmy, kto miał inicjatywę uchwałodawczą i przedstawił tak niechlujnie napisany projekt uchwały. Jak wynika z materiałów dostarczonych radnym, jest to projekt burmistrza Niedziółki. Projekt Niedziółki nie miał opinii prawnej?

Dlaczego?

To nie jest pierwszy raz gdy Niedziółka robi błedy w projektach uchwał. Wcześniej w  uzasadnienieniu(?) dwóch uchwał były poważne będy matematyczne w obliczeniach(?) opłat za śmieci. Z tego powodu mieszkańcy do tej pory płacą zawyżone ceny za odpady.

Radni nie uwzględnili wniosku Zbigniewa Nowaka oraz sugestii radczyni i uchwalili uchwałę sprzeczną z obowiązującą ustawą i zasadami techniki prawodawczej.

Kto poparł tą uchwałę? Radni AS z komitetu burmistrza Niedziółki z przystawkami z Kętrzyn 2000 i KWS. Komitet AS: Abramowicz, Gajek, Sapiński, Toruński, Waszkiewicz. Komitet Kętrzyn 2000: Duczek, Baranowski, Komitet KWS: Biała, Mitros, Niedźwiedzki, Szymański.

Co się stało, że radni, uczestniczący w wyborach z komitetów Kętrzyn 2000 i KWS (PO, PSL i in.), popierajacych w wyborach byłego burmistrza, zaczynają głosować za złymi uchwałami Niedziółki? 

Sprawdzimy i napiszemy...

 

 

 

 

 

Spis treści