Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

List otwarty Pani Katarzyny Kętrzyńskiej

DO MIESZKAŃCÓW KĘTRZYNA

Piszę, wzywając do obrony siedziby Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego w Kętrzynie, pięknej inicjatywy, tak ważnej w tej części Polski. 

Jako prawnuczka Patrona miasta, Wojciecha Kętrzyńskiego jestem szczególnie uwrażliwiona na wszystko, co jest dziedzictwem tego regionu: koegzystencja dwóch nacji, dwóch języków, dwóch wyznań. W obecnych czasach jest to dziedzictwo bezcenne. 

Z budynkiem Loży jestem też osobiście związana. To tam znajduje się biblioteka świetnie prowadzona przez dyrektora Witolda Gagackiego. To tam odbywają się wystawy, ważne wydarzenia i spotkania organizowane przez prezesa Stowarzyszenia im. Arno Holza, Stanisława Tarasewicza.

Katarzyna Kętrzyńska (w środku), źródło: źródło: zdjęcie archiwalne ze strony internetowej Towarzystwa Miłośników Kętrzyna

Dotarły do mnie niepokojące wieści, że - bez jakichkolwiek wcześniejszych uzgodnień - ma tym być utworzone centrum spotkań dla seniorów. To miejsce zupełnie nie nadaje się do tego celu: brak jest windy i innych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Żeby wszystko dostosować do ich potrzeb potrzebne są fundusze, nie mówiąc o bezsensie przerabiania znakomicie odnowionej i wyposażonej siedziby Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko - Niemieckiego, w dodatku za środki pochodzące także ze strony niemieckiej. 

Zdaję sobie sprawę, że to bardzo korzystne propagandowo: "Oddamy miejsce seniorom!".

A ja jestem przeciw! 

Po pierwsze: sama jestem seniorką i co więcej - schorowaną seniorką. Wiem, że brak odpowiednich warunków eliminuje taką propozycję. 

Po drugie: myślę, że nasze miasto Kętrzyn stać na znalezienie dla seniorów innej dobrej lokalizacji w centrum miasta (chociażby prawie pusta była szkoła nr 2), zamiast zakłócać doskonałe funkcjonowanie placówki kulturalnej. 

Za mało jest propozycji zajęć i miejsc spotkań dla młodych. Może by warto - razem z panem Witoldem Gagackim, dyrektorem biblioteki i prezesem Stowarzyszenia im. Arno Holza, panem Stanisławem Tarasewiczem - przygotować program według nowoczesnych standardów, atrakcyjny program dla młodych i ambitnych kętrzynian? Loża byłaby dla tego programu świetnym miejscem. Tu jest pole do popisu.

To jest mój apel do Władz i Mieszkańców. Daję sobie prawo do apelowania, bowiem przez wzgląd na mojego Pradziadka i moje honorowe obywatelstwo Kętrzyna, to jest także moje miasto. Kiedyś dostałam w Kętrzynie taki wiersz, wciąż dla mnie aktualny: 

To moje miasto i moje nad nim niebo, 

mój dom , moja szkoła i moje boisko, 

moje jeziorko, mój park , moja ławka  

Mój Kętrzyn - ja kocham tu wszystko  

Katarzyna Kętrzyńska     

Spis treści