Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Członkowie Spółdzielni!

Mamy Prawo Decydować!

Wielu członków spółdzielni zadaje nam pytanie, co zamierzamy zrobić po odwołaniu obecnego prezesa?

O naszych zamierzeniach rozmawialiśmy na 10 spotkaniach z członkami spółdzielni w sierpniu i wrześniu 2022 r. Pisaliśmy też o tym w naszym biuletynie wydanym przed walnym zgromadzeniem w 2022 r., gdzie przedstawiliśmy projekt uchwały przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 3 lata, w wysokości 693 584 zł, na zmniejszenie opłat eksploatacyjnych.

 

W celu zmniejszenia kosztów remontów:

Uzyskamy środki finansowe z dotacji zewnętrznych na remonty i inwestycje zmniejszające koszty energii elektrycznej i ogrzewania.

Wystąpimy o odzyskanie pieniędzy za zawyżone koszty wymiany podzielników, aby zwrócić je mieszkańcom.

Dla zmniejszenia kosztów ogrzewania:

Połączymy na ostatnim piętrze piony doprowadzające i odprowadzające ciepło do kaloryferów.

Wymienimy rury centralnego ogrzewania w łazienkach na grzejniki z możliwością regulacji dopływu ciepła.

Zamontujemy węzły kompaktowe w tych budynkach, które ich nie posiadają.

Wyegzekwujemy od Komecu zwrot zawyżonych kosztów ogrzewania, spowodowanych zakupem węgla po zawyżonych cenach oraz zbędnego i zawyżonego kosztu remontu budynku Komecu za 2 miliony zł. Te koszty nie powinny obciążać mieszkańców spółdzielni.

Wystąpimy o zmniejszenie kosztów za odpady komunalne:

Doprowadzimy do urealnienia opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Spółdzielni tak, aby mieszkańcy nie płacili za śmieci nieznanego pochodzenia, wynikające z braku odpowiednich działań Urzędu Miasta i Komunalnika.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców:

Zamontujemy czujniki gazu i dymu w pomieszczeniach wyposażonych w podgrzewacze gazowe wody i kuchenki gazowe.

Zwiększymy ilość miejsc parkingowych, aby samochody nie parkowały na chodnikach dla pieszych.

Zapewnimy dobry dojazd do wszystkich budynków dla służb ratunkowych i komunalnych.

 

Najważniejsze jest zapewnienie  członkom spółdzielni większego prawa do decydowania o naszej Spółdzielni.

 W tym celu wprowadzimy zmiany do Statutu:

Członkowie Spółdzielni będą mieli prawo utworzenia Rady Mieszkańców dla każdego budynku.  Rada Budynku będzie miała dostęp do wszystkich dokumentów kosztowych budynku, a po zmianie Statutu prawo wydawania wiążących opinii dotyczących wysokości funduszu remontowego, remontów i udziału w komisji przetargowej. Będzie mogła także kontrolować pozostałe koszty związanie z budynkiem oraz wnosić swoje uwagi i zastrzeżenia.

Członkowie Spółdzielni z każdego osiedla będą mieli prawo utworzenia Rady Osiedla. Będzie ona miała dostęp do wszystkich dokumentów kosztowych osiedla, a po zmianie Statutu prawo wydawania wiążących opinii dotyczących wysokości kosztów remontów i udziału w komisji przetargowej.

Obniżymy te koszty czynszów, które zostały zawyżone przez obecnego prezesa bez absolutorium. Opinie o kosztach czynszów będzie wydawać Rada Mieszkańców Budynku oraz Rada Mieszkańców Osiedla. Koszty będzie zatwierdzać Rada Nadzorcza.

Po odwołaniu obecnego prezesa przedstawimy projekt zmiany statutu dotyczący wyboru zarządu Spółdzielni. Członkowie spółdzielni zdecydują czy wybór prezesa i pozostałych członków zarządu będzie dokonywany przez radę nadzorczą, czy przez walne zgromadzenie. Członkowie spółdzielni zdecydują też o ilości i długości kadencji na stanowiskach członków zarządu.

 

 

 

 

Spis treści