Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Rozpoczynają się cząstkowe walne zebrania członków spółdzielni. 

  7 czerwca w czwartek - Osiedle Moniuszki.

11 czerwca w poniedziałek - Osiedle Sikorskiego.

13 czerwca w środę- Osiedle Piastowskie.

18 czerwca w poniedziałek - Osiedle Korsze.

20 czerwca w środę- Osiedle Reszel.

Mieszkańcy spółdzielni złożyli w wymaganym terminie kilka wniosków. Spółdzielnia Mieszkaniowa opublikowała na swojej stronie internetowej lakoniczną informację: "

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, realizując postanowienia § 95 statutu, zawiadamia, że członkowie zgłosili wnioski o zamieszczenie w porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zwołanego na 07, 11, 13, 18 i 20 czerwca 2018 r. niżej wymienionych spraw, w związku z czym Zarząd Spółdzielni uzupełnia porządek obrad częściowych Walnych Zgromadzeń o punkty 13A, 16A w brzmieniu:

13A.     Przedstawienie wniosku członków spółdzielni o podjęcie uchwały „o zmianie § 17 ust. 2 statutu”.

16A.     Przedstawienie wniosku członków spółdzielni o odwołanie członków Rady Nadzorczej."

Członkowie spółdzielni twierdzą, że

"prezes i członkowie zarządu celowo(?) pominęli"

dwa poprawnie złożone wnioski, w tym

wniosek o odwołanie prezesa

a we wniosku o odwołanie członków rady nadzorczej pominęli

nazwiska członków rady, którzy mają być odwołani?

 

  

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści