Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

LXV sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

LXV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Kętrzynie, odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 16.00 w sali nr 6 Ratusza Miejskiego przy Pl. M.J. Piłsudskiego 1,  


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
3.1 szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym – „Kętrzyńskim Domu Wsparcia”.
3.2 zmiany uchwały Nr XLVIII/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022-2033.
3.3 zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2022.
4. Interpelacje i zapytania radnych.


5. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
6. Zamknięcie LXV sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Rafał Rypina

Posiedzenia komisji odbędą się  16-12-2022 r. o godz. 15:15, w Ratuszu Miejskim.

 

 

 

 

Spis treści