Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Rada Nadzorcza szczegółowo skontroluje przetarg na "podzielniki"

Z inicjatywy Stanisława Kulasa, Zarząd SM Pionier złożył wniosek o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, zwołane w dniach 17, 18, 19, 20 i 21 czerwca 2024 r., uchwały zobowiązującej radę nadzorczą do:

Przeprowadzenia szczegółowej kontroli ogłoszenia i przebiegu przetargu oraz zawarcia i realizacji Umowy na „Dostawę kompletnego systemu rozliczeniowego kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w budynkach Spółdzielni" (tzw. przetargu na podzielniki ciepła)

oraz

przedstawienia protokołu z przeprowadzonej kontroli na następnym walnym zgromadzeniu.

 

Rada Nadzorcza po ukonstytuowaniu się, w dniu 29 marca 2024 r., rozpoczęła analizę regulaminu rozliczania ciepła oraz przegląd dokumentów związanych z przetargiem na podzielniki ciepła. W wyniku wstępnej kontroli dokumentów oraz wspólnych z Zarządem, spotkań z czteroma dostawcami podzielników i systemu rozliczeń, Rada Nadzorcza powołała, w dniu 6 maja 2024 r., "Komisję doraźną ds. rozliczeń mediów". 

W wyniku wspólnych prac członków Komisji i Zarządu wystąpiły wątpliwości, co do prawidłowości przetargu i zawartej przez poprzedniego prezesa i byłą główną księgową umowy. W celu dokładnego wyjaśnienia sprawy Zarząd, po konsultacji z członkami Komisji, wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie szczegółowej kontroli.

Ze względu na wagę sprawy dla wszystkich członków SM Pionier uchwałę ws. kontroli podejmie Walne Zgromadzenie.

Ewentualne dochodzenie roszczeń, w stosunku do osób, które nie dopełniły swoich obowiązków i/lub skierowanie sprawy do organów ścigania, nastapi po zakończeniu kontroli. 

 

 

 

 

 

Kto jest hejterem?

Marek P.?

czy

Paweł M.?

Hejter (nienawistnik) – określenie osoby, która publikuje w internecie (zwykle pod pseudonimem) agresywne, obraźliwe komentarze pozbawione rzeczowej argumentacji i wygłaszane pod adresem konkretnej osoby lub osób, z zamiarem stalkingu i mowy nienawiści.

To jeden z wielu przykładów hejtu:

Ten hejt można zobaczyć w dyskusji, na zamkniętej grupie, którą założył Paweł M. Tam też można zobaczyć adres profilu Facebook domniemanego hejtera Marka P.

Kim jest Paweł M.? To założyciel i administrator własnej prywatnej grupy, zamkniętej do zwykłych mieszkańców (tajnej), założonej na Facebooku w październiku 2023 r. pod "fałszywą flagą" w postaci nazwy która miała bronić mieszkańców podwyżkami. To agent u.......... spółki .....

Uczestników którzy krytykują jego wpisy usuwa z grupy, przez co nie daje możliwości odpowiedzi osobom, które bezzasadnie obmawia.

To tchórzliwe postępowanie Pawła M. uniemożliwia prostowanie nieprawdziwych postów i manipulacji. Duża część uczestników profilu to fałszywe tożsamości, które są wykorzystywane do hejtowania a udają prawdziwe osoby.

Paweł M wykorzystał profil, w kampanii do rady miejskiej, namawiając uczestników do głosowania na swoją osobę. Sądził, że prawdziwi członkowie grupy będą tak naiwni, że mu uwierzą i na niego zagłosują. 

Członkowie grupy nie byli naiwni:

Kandydat do rady miejskiej Paweł M. uzyskał tylko 36 głosów. Ponadto przed głosowaniem skompromitował się w oczach kandydatów do rady, ze swojej grupy, o czym pisaliśmy w artykule: Kampania „tunelowana” czyli: Kto kogo wpuścił w „kanał”?

Panie Pawle zachowuje się pan karygodnie. Dlaczego pan wyklucza inne osoby "z tej drużyny"? Jest to niedopuszczalne.

Panie Pawle nie umie pan grać w drużynie, wychodzą na jaw pana prawdziwe intencje, nie do końca zrozumiałe tym wszystkim, którzy grają uczciwie.

Paweł, czytasz nasze opinie to odpowiedz, czy Twoim zdaniem Twój post jest ok? Czy wg Ciebie oznacza to grę zespołową?

Jeżeli Paweł M. zachowuje się "karygodnie", "wyklucza inne osoby"  akceptuje hejterskie wpisy, uniemożliwia ich prostowanie, to jak go można nazwać?

Hejterem-Cenzorem? Hejterem-Paserem?

 

 

 

 

  

Spis treści