Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Następny wniosek

o odwołanie Książka i Nahornej!

Książek wnioskował o wykreślenie rady nadzorczej kadencji 2017-2022 SM Pionier w Kętrzynie.

Chciał zarządzać bez żadnej kontroli!

Sąd rejestrowy KRS nie pozwolił na zarządzanie bez nadzoru i odmówił wykreślenia rady nadzorczej. Po czteromiesięcznej przerwie RN kadencji 2017-2022 rozpoczęła obrady w styczniu 2023 r.

Rada nr 1/2023 w dniu 31-01-2023 r. Książek i Nahorna obiecali członkom rady nadzorczej, że do końca marca złożą rezygnacje z funkcji prezesa i członka zarządu. Zrobili to w obecności członków rady nadzorczej kadencji 2017-2022.

Rada nr 2/2023 w dniu 17-02-2023 r. Książek wycofuje się ze swojej obietnicy i mówi, że ani on, ani Nahorna takiej deklaracji nie składali. Nahorna nie potwierdziła tego, bo nie przyszła na radę nadzorczą.

Jednak czworo członków rady stwierdziło, że taka obietnica została złożona. Członkowie rady zażądali przygotowania uchwał o odwołanie Książka i Nahornej.

Rada nr 3/2023 w dniu 10-03-2023 r. Książek nie przygotował uchwał o odwołanie członków zarządu i nie zlecił ich przygotowania radcy prawnemu. Członkowie rady podjęli decyzję o zwołaniu następnej rady w dniu 17-03-2023 r., o godz. 16 w celu odwołania Książka i Nahornej.

Rada nr 4/2023 w dniu 17-03-2023 r. 17 marca 2023 r., przed posiedzeniem rady nadzorczej, w piątek, po godzinie 13, do budynku SM Pionier przyszli przewodniczący rady Lenkowski i członek rady Lisowski. Podobno ponad godzinę rozmawiali z Książkiem. Opuścili biuro przed 15 i już na posiedzenie rady nadzorczej nie przyszli. Na posiedzeniu rady nie pojawił się również Książek, Nahorna i prawnik Spółdzielni.

Na posiedzeniu rady nadzorczej zjawili się Tadeusz Ścibek, Ewa Dziekońska-Piłat, Lucyna Michalczyk i Henryk Skórka. Postanowiono zwołać radę w następnym terminie.

KBC

Czy Książek jest tak tchórzliwy, że boi się głosowania na radzie nadzorczej? Tej radzie, która jak kiedyś mówiono, była jego posłuszną radą?

Czy Książek jest tak tchórzliwy, że boi się następnego Walnego Zgromadzenia, które może go odwołać?

Jakie interesy łączą Książka i Nahorną z Lenkowskim i Lisowskim? Co ta „grupa czworga” ma do ukrycia, że nie przyszła na radę nadzorczą?

Czy wspólne rozmowy, w celu nie przybycia na radę nadzorczą, to „zmowa”? Czy pozwolimy na to, aby wbrew Prawu spółdzielczemu i Statutowi SM Pionier, „grupa czworga” mogła przedłużać kadencję prezesa bez absolutorium i jego księgowej?

 

 

 

 

Książek zastawił pułapkę?

Podczas posiedzenia rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, nr. 3/2023, w dniu 10 marca 2023 r., Arkadiusz Książek prezes zarządu złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu:

„Podjęcie uchwały w sprawie czasowego oddelegowania członka rady nadzorczej do pełnienia funkcji pełniącego obowiązki zastępcy prezesa ds. technicznych i inwestycyjnych”.

Zastępca przewodniczącego rady nadzorczej zadał pytanie:

„Kogo pan prezes Książek widzi na tym stanowisku?”

https://ebok.smpionier.pl/

Prezes Książek zaproponował Pana Tadeusza Ścibka, aby czasowo oddelegować go do pełnienia funkcji pełniącego obowiązki zastępcy prezesa ds. technicznych i inwestycyjnych.

Pan Tadeusz Ścibek odmówił.

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu:

„Podjęcie uchwały w sprawie czasowego oddelegowania członka rady nadzorczej do pełnienia funkcji pełniącego obowiązki zastępcy prezesa ds. technicznych i inwestycyjnych”.

Wynik głosowania: „za” 0 głosów, „przeciw” 5 głosów, wstrzymał się” 1 głos.

KBC

Dlaczego Książek zgłosił wniosek, aby członek rady nadzorczej Tadeusz Ścibek zastąpił dotychczasowego zastępcę prezesa, Dariusza Powroźnika?

Z protokołów nr 2/2023 i 3/2023 można przypuszczać, że czterech członków rady nadzorczej: Tadeusz Ścibek, Ewa Dziekońska-Piłat, Lucyna Michalczyk i Henryk Skórka, zamierza odwołać prezesa A. Książka i jego bliską znajomą A. Nahorną z zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przeciwko odwołaniu Książka i Nahornej są: Tomasz Lenkowski i Lech Lisowski. Czy to ich zemsta za porażkę w wyborach do rady nadzorczej w 2022 r?

Lenkowski po uzyskaniu 97 głosów w trzech osiedlach wycofał się z wyborów do rady nadzorczej.

Lisowski uzyskał tylko 110 głosów. Aby być wybranym do rady musiałby mieć co najmniej 367 głosów.

Książek może zostać odwołany większością 2/3 głosów, czyli 4 za odwołaniem na 6 członków rady. Jeżeli Tadeusz Ścibek zostałby członkiem zarządu, to nie brałby udziału w głosowaniu. Głosowanie 3 „za” odwołaniem to za mało, aby odwołać Książka i Nahorną.

PS.

Tadeusz Ścibek nie dał się wciągnąć w pułapkę zastawioną przez Książka.

Ten tekst został napisany na podstawie protokołu 3/2023 z dnia 10 marca 2023 r. Tego protokołu członkowie Spółdzielni nie znajdą na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej https://ebok.smpionier.pl/. Dlaczego?

Ponieważ w dniu 19 marca 2023 r., w sobotę rano, strona nagle przestała działać.

 

 

 

 

 

Książek kłamał?

- Czy do końca marca br. zostaną złożone dokumenty dotyczące rezygnacji Arkadiusza Książka z funkcji prezesa i Anety Nahornej z funkcji członka zarządu i głównej księgowej?

Zostało to ustalone przez zarząd i radę nadzorczą na posiedzeniu rady nadzorczej w dniu 30 stycznia 2023 r.

Z tym pytaniem zwrócił się Tadeusz Ścibek zastępca przewodniczącego rady nadzorczej, do prezesa zarządu, w czasie posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Rady Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, w dniu 17 lutego 2023 r.

Książek odpowiedział, że nie składał takiej deklaracji. Nahornej na posiedzeniu rady nie było.

Pozostali członkowie rady nadzorczej: Ewa Dziekońska-Piłat, Lucyna Michalczyk oraz Henryk Skórka potwierdzili, iż słyszeli jak prezes zarządu Arkadiusz Książek oraz członek zarządu - główna księgowa Aneta Nahorna złożyli deklarację o rozwiązaniu umowy o pracę z porozumieniem stron do końca marca bieżącego roku.

Następnie Tadeusz Ścibek zażądał od radcy prawnego przygotowania projektów dwóch uchwał o odwołaniu z pełnionych funkcji oraz dwóch uchwał o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron.

KBC

Przewodniczący Lenkowski, ten który posiedzenie zwołał, na radę nie przyszedł?

Dlaczego?

Czy ogarnął go strach?

Strach przed czym?

Lisowski był, ale milczał.

Ostatniego głosowania, podobno tak się przestraszył, że już ręki nie podniósł?

 

 

 

 

List otwarty do członków rady nadzorczej (poprzedniej) kadencji 2017-2022 r.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniach 5, 6, 7, 8 i 9 września 2022 r., została wybrana nowa rada nadzorcza. Wybór nowej rady zaskarżył, po 4 dniach od odbycia Walnego Zgromadzenia, do Sądu Okręgowego w Olsztynie, członek spółdzielni N.N. - znajomy prezesa Książka, który ukrywa swoje nazwisko. 

Zarząd Spółdzielni po następnych 2 dniach, bez otrzymania pozwu z Sądu, zaskarżenie wyborów rady nadzorczej uznał i poparł działając we własnym interesie, ale wbrew woli członków Spółdzielni wyrażonym w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

Po następnych 5 dniach sędzia SO w Olsztynie (który znał powoda) wstrzymał uchwałę o wyborze rady nadzorczej, do chwili prawomocnego zakończenia postępowania.

Ten sam sędzia nie wysłał pozwu do Spółdzielni, co wytknął Sąd rozpatrujący zażalenie członków spółdzielni.

Przebieg sprawy został opisany w Biuletynie Członków Spółdzielni, z którym zapoznali się wszyscy mieszkańcy.

Wybory członków rady nadzorczej kadencji 2022 - 2025 są ważne, ale rada nie może działać, bo sędzia wydał tzw. „tymczasowe zabezpieczenie”.  

Sąd Rejonowy KRS w Olsztynie uznał, że rada kadencji 2017-2022 r. może działać. Ten wyrok jest błędny, ponieważ Sędzia oparł się na ustawie, która nie obowiązywała w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia („prawo nie może działać wstecz”).

Jako członkowie spółdzielni nie zaskarżyliśmy tego wyroku, ponieważ uważamy, że lepszy jest nadzór nad zarządem Spółdzielni obojętnie jakiej rady nadzorczej, niż całkowity brak nadzoru, do którego dążył Książek.

Od września 2022 r. działamy w celu wyjaśnienia nieprawidłowości i niegospodarności zarządu Spółdzielni. Skierowaliśmy do prokuratury trzy zgłoszenia.

W jednej ze spraw Sad w wydał wyrok uznając, że prezes Spółdzielni - Arkadiusz Książek ukrywał dokumenty przed członkami Spółdzielni.

Dzisiaj 10 marca 2023 r., otrzymaliśmy informację, że ponownie zbiera się nadzorcza kadencji 2017-2022 r.

(Tomasz Lenkowski, Tadeusz Ścibek, Ewa Dziekońska-Piłat, Lech Lisowski, Lucyna Michalczyk i Henryk Skórka).

Przesyłamy to pismo i zadajemy pytania:

1. Dlaczego informacje o posiedzeniach rady nadzorczej są utajniane?

2. Dlaczego członkowie starej rady nadzorczej unikają kontaktu z członkami spółdzielni?

3. Dlaczego rada działała i działa w interesie prezesa i księgowej zamiast działać w interesie członków spółdzielni?

Podczas swojej kadencji rada unikała rozmów z członkami spółdzielni. Wykonywała polecenia prezesa. Protokoły rady były lakoniczne. Nie ma w nich dyskusji i głosów sprzeciwu.

Z tych powodów podczas Częściowych Walnych Zgromadzeń członkowie rady zostali surowo ocenieni przez członków spółdzielni.

Postępowanie członków rady budzi teraz powszechny sprzeciw spółdzielców i doprowadziło do rozpoczęcia zbierania podpisów pod żądaniem niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, w celu odwołania członków zarządu Spółdzielni w związku z nieuzyskaniem absolutorium.

Jako członkowie rady nadzorczej jesteście odpowiedzialni przed członkami Spółdzielni.

Powinniście kontrolować i rozliczać prezesa, zamiast bezkrytycznie wykonywać jego polecenia.

To jest wasza odpowiedzialność, wynikająca z Prawa spółdzielczego, Statutu i Prawa karnego. Zaniechanie kontroli i nadzoru działań zarządu, które spowoduje straty Spółdzielni, powoduje również odpowiedzialność karną członków rady nadzorczej.

Dlatego wzywamy was do niezwłocznego wypełnienia obowiązków w tym:

- rozliczenia kosztów zakupu podzielników ciepła, ciepłomierzy i zaworów,

- wyjaśnienia przyczyn nieprawidłowego rozliczania ogrzewania i ciepłej wody,

- wyjaśnienia przyczyn braku protokółów zarządu od grudnia 2022 r., i protokółów rady nadzorczej do września 2022 r.,

- odwołania dwóch członków zarządu spółdzielni, którzy nie uzyskali absolutorium na Walnym Zgromadzeniu a członkowie spółdzielni głosowali nad ich odwołaniem.

Przypominamy, że 80 % spółdzielców głosowało przeciwko absolutorium dla Książka i Nahornej. Że członkowie spółdzielni głosowali za odwołaniem tych dwóch osób. 

Uważamy również, że jako członkowie Spółdzielni, którym zdecydowana większość spółdzielców zaufała, wybierając nas do rady nadzorczej podczas Walnego Zgromadzenia w 2022 r., powinniśmy mieć prawo do uczestniczenia w posiedzeniu rady nadzorczej, aby szczegółowo przedstawić przebieg sprawy w Sądzie Okręgowym i zapoznać was z tymi dokumentami, które ukrywa przed wami prezes (Książek) i (Nahorna) główna księgowa Spółdzielni.

Uważamy że to nieuczciwe w stosunku do członków spółdzielni, gdy w ciągu 11 dni września 2022 r., w tajemnicy przed 7 tysiącami członków spółdzielni, kilka osób wstrzymało działanie nowej rady nadzorczej.

Stanisław Kulas, Władysław Zarecki, Henryk Gienieczko

Członkowie Rady Nadzorczej wybrani na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2022 r.

 

 

 

 

Spis treści